شرکت تولیدی سفال طبرستان به منظور ایجاد روند صحیح حرکت های اقتصادی، سلامت، جامعه، ایجاد جو سالم، گردش سرمایه،فراهم نمودن کار،توسعه کشور و تولید محصولات با مواد اولیه ذاخلی که بتواند از خروج ارز جلوگیری نماید و محصولی را که از اذهان مردم خارج شده بود مجددا به باور دوباره برساند ؛ تاسیس و شروع به فعایت نمود. هم اکنون توجه به سلامت ساختمان از نطر فنی،سازگاری با محیط زیست،زیبایی، بافت سنتی، جلب اعتماد و اطمینان معماران از افتخارات این شرکت است. شرکت سفال طبرستان ضمن افتخار به اینکه اولین واحد تولید سفال به صورت مکانیزه می باشد از کلیه مهندسان،طبقات تحصیل کرده و سایر دلسوزان جامعه در خواست می نماید به دولت هشدار دهند، حداقل برای سلامتی نسل آینده به تولید کنندگان صنعت سفال بها دهند تا کشوری زیبا،سلامت و محیطی بهداشتی داشته باشیم.